Kontakt oss

Postdresse:

Hjelmeland kommune
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland

Besøksadresse:

Hjelmeland barneskule og SFO
Ramsbu 7
4130 Hjelmeland

Hjelmeland ungdomsskule
Ramsbu 11
4130 Hjelmeland

Telefon barneskulen: 400 35 128

Telefon ungdomsskulen: 404 39 180

E-post: postmottak@hjelmeland.kommune.no

Org.nr: 864 979 092

Monika Andreassen
Inspektør
E-post
Telefon 936 92 248
Ingunn Varhaug
Assisterande rektor
E-post
Telefon 400 35 128
Harald Ommundsen
Rektor
E-post
Telefon 906 78 806