Kontakt oss

Postdresse:

Hjelmeland kommune
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland

Besøksadresse:

Hjelmeland barneskule og SFO
Ramsbu 7
4130 Hjelmeland

Hjelmeland ungdomsskule
Ramsbu 11
4130 Hjelmeland

E-post: postmottak@hjelmeland.kommune.no

Org.nr: 864 979 092

Sjur Atle Kleppa
Rektor Hjelmeland skule
E-post
Telefon 404 39 183
Monika Andreassen
Inspektør
Telefon 936 92 248
Ingunn Varhaug
Assisterande rektor
E-post
Telefon 400 35 128