Forsikringar og skadar

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Forsikringar og skadar

  • Elevane er forsikra medan dei er på skulen og på skulevegen (direkte til/frå skulen)
  • Elevane er forsikra under utflukter i skulen sin regi
  • Når ein elev skadar seg på skulen og må til lege/tannlege, skal det fyllast ut eit eige skademeldingsskjema. 
  • Det er ein eigendel på kr 500,- ved eventuelle utgifter til materiell i samband med skadar, som ikkje vert dekt av NAV.