Visjon og satsingsområde

Visjon og satsingsområde

Felles mål

  • Alle barn i kommunen skal verte motiverte og inspirerte til å lære, og skal få god oppfølging i eit trygt og godt miljø.

Visjon for alle skulane

  • Me skal gjera kvarandre gode!

Felles satsingsområde

  • Den aktive eleven/elevmedverknad
  • Vurdering
  • Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderande praksis