Skulerute 2024/2025

Skulerute 2024/2025
Periode Aktivitet
29. juli SFO opnar etter ferien
12. august Plandag skule
13.-14. august Plandagar skule, SFO og barnehage
15. august Skulestart
7.-11. oktober Haustferie (Veke 41)
15. november Plandag skule, barnehage og SFO
20. desember - 1. januar Juleferie for skulebarn
2. januar Plandag barnehage, skule og SFO
24. -28. februar Vinterferie (Veke 9)
14. -21- april Påskeferie
1. mai Offentleg høgtidsdag
2. mai Fridag skule
29. mai Kr. himmelfartsdag
30. mai Plandag barnehage, skule og SFO
9. juni 2. Pinsedag
20. juni Siste skuledag før sommaren

Du kan også laste skuleruta ned som pdf-fil. (PDF, 192 kB)