Søk om skulefri

Søk om skulefri

Søk om skulefri i god tid, helst tre veker før.

Inntil 2 dagar kan søkast om i appen Transponder og vil bli behandla av kontaktlærar.

For skulefri i meir enn 2 dagar må du søke via elektronisk skjema.

Reglement for elevpermisjon (PDF, 189 kB)