Søk om skulefri

Søk om skulefri

Søk om skulefri i god tid, helst tre veker før. Inntil 2 dagar kan søkast om i Transponder og vil bli behandla av kontaktlærar.

For skulefri i meir enn 2 dagar må du søke via elektronisk skjema.