Informasjon om koronavirus

Ring legekontoret på tlf. 51 75 71 00 dersom du lurer på om du kan vera smitta. 

Besøk kommunen si informasjonsside om koronaviruset.

Skulefritidsordning (SFO)

Finn SFO-tilbod, prisar, opningstider, søk plass og sjå ferie og plandagar.