Prisar

Prisane er gjeldande frå 01.01.2018

Opphaldstid pr. veke Pris plass Pris mat Sum pr. mnd
0-6 timar 700 80 780
6-10 timar 1 390 105 1 495
10-14 timar 2 100 210 2 310
Over 14 timar 2 790 315 3 105
Kjøp av enkel dag inkl. mat 265

 

Søskenmoderasjon
Antall Rabatt
1. barn Full pris
2. barn eller fleire 25%

Kjøp av einskilde dagar og kjøp av mat er ikkje ein del av rabattordninga.

Kjøp av meir enn 10 enkle dagar i juli/august gjer søskenrabatt.