Prisar

Prisane er gjeldande frå 01.01.2019.

Prisar
Opphaldstid pr. veke Pris plass Pris mat Sum pr. mnd
0-6 timar 720 85 805
6-10 timar 1 425 110 1 535
10-14 timar 2 160 215 2 375
Over 14 timar 2 860 320 3 180
Kjøp av enkel dag inkl. mat 300

 

Søskenmoderasjon
Søskenmoderasjon
Antall Rabatt
1. barn Full pris
2. barn eller fleire 25%

Kjøp av einskilde dagar og kjøp av mat er ikkje ein del av rabattordninga.

Kjøp av meir enn 10 enkle dagar i juli/august gjer søskenrabatt.