Prisar

Prisar

Betalingssatsane vert fastsett av kommunestyret i den årlege budsjettbehandlinga. 

Prisane gjeld frå 1. januar 2024.

Betaling for 1. og 2. klassingar

Betaling for 1. og 2. klassingar
Plasstype Pris opphald Pris mat Sum pr. månad
0-12 timar Gratis 240 240
12+ timar 1 120 300 1 420
Kjøp av enkel dag inkl. mat 200

Betaling for 3.-4. klassingar

Betaling for 3.-4. klassingar
Plasstype Pris opphald Pris mat Sum pr. månad
0-6 timar 720 180 900
6-12 timar 1 425 240 1 665
Over 12 timar 2 800 300 3 100
Kjøp av enkel dag inkl. mat 200
Søskenmoderasjon
Antall barn på SFO Rabatt
1. barn Full pris
2. barn eller fleire 25%

Kjøp av enkle dagar og kjøp av mat er ikkje ein del av rabattordninga.

Kjøp av meir enn 10 enkle dagar i juli/august gjer søskenrabatt.