Prisar

Betalingssatsane vert fastsett av kommunestyret i den årlege budsjettbehandlinga. 

Betaling for 1. klassingar - gjeldande frå 1. august 2022

Betaling for 1. klassingar - gjeldande frå 1. august 2022
Plasstype Pris opphald Pris mat Sum
0-12 timar Gratis 150 150
12+ timar 1 144 300 1 444

Betaling for 2.-4. klassingar

Betaling for 2.-4. klassingar
Betalingssatsar SFO frå 01.01.2022 (Uendra frå 2020) Plass Mat Sum pr. mnd
0-6 timar 720 85 805
6-10 timar 1 425 110 1 535
10-14 timar 2 160 215 2 375
Over 14 timar 2 860 320 3 180
Kjøp av enkel dag inkl. mat 300
Søskenmoderasjon
Antall barn på SFO Rabatt
1. barn Full pris
2. barn eller fleire 25%

Kjøp av enkle dagar og kjøp av mat er ikkje ein del av rabattordninga.

Kjøp av meir enn 10 enkle dagar i juli/august gjer søskenrabatt.

I tillegg til rabatt når søsken går på SFO, har me rabatt dersom den eller dei som går på SFO har søsken i barnehagen. Ordninga starta august 2020.

Søskenmoderasjon - med søsken i barnehage
Antall barn på SFO med søsken i barnehage Rabatt
1. barn 25%
2. barn osv. 25%

Eskempel:
Har du eit barn på SFO som har søsken i barnehagen, får du 25% rabatt på SFO rekninga. Har du to barn på SFO som har søsken i barnehagen, får du 25% rabatt for barn nr. 2 i SFO i tillegg til 25% rabatt for kryssmoderasjon pga. søsken i barnehagen. Barn nr. 1 får også 25% kryssmoderasjon pga. søsken i barnehagen.