Opningstider

Skulefritidsordninga (SFO) i kommunen har ope alle dagar frå kl. 7.30 til 16.15. 

Har du behov for lengre opningstid? 

  • Send ein e-post til leiar av den aktuelle SFO
  • Grunngje behovet for utvida opningstid
  • Det må være eit behov som kan dokumenterast

Meir om vedtekter og reglar for SFO. (PDF, 47 kB)