Grunnskule for vaksne

Grunnskule for vaksne

Kven har rett på grunnskule for vaksne?

For å ha rett til grunnskule for vaksne må søkjaren oppfylle fire vilkår:

  • Vere over opplæringspliktig alder (normalt hausten det året ein fyller 16 år)
  • Ikkje ha rett til vidaregåande opplæring for ungdom
  • Ha lovleg opphald i Norge
  • Trenge grunnskuleopplæring

Retten er lovfesta i opplæringslova §4A-1
 

Kostar opplæringa noko?

Grunnskuleopplæringa er gratis. 

Kva fag er det opplæring i?

Det er tilbod om opplæring i dei fem faga ein treng for å få vitnemål for vaksne:

  • Norsk
  • Engelsk
  • Matematikk
  • Samfunnsfag
  • Naturfag
Korleis sende inn søknad?

For å søke på grunnskule for vaksne må du fylle ut eit søknadsskjema

 

 

Kor føregår undervisninga?

Undervisninga er på Ryfylke Læringssenter på Jørpeland.