Undervisningsstader

Undervisningsstader

Norskundervisning, kveldstid

Hjelmeland ungdomsskule
Ramsbu 7
4130 Hjelmeland

Grunnskulen for vaksne

Ryfylke Læringssenter
Rådhusgaten 26
4100 Jørpeland
 

Ann-Cathrin Berge Kleppa
Oppvekstrådgjevar
E-post
Telefon 40 43 91 77