Undervisningsstader

Norskundervisning, både dagtid og kveldstid

Vågahuset/Biblioteket
Vågavegen 115
4130 Hjelmeland


Grunnskulen for vaksne

Hjelmeland ungdomsskule
Ramsbu 7
4130 Hjelmeland
 

Adresse

Hjelmeland kommune
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland