Undervisningsstader

Undervisningsstader

Norskundervisning, både dagtid og kveldstid

Vågahuset/Biblioteket
Vågavegen 115
4130 Hjelmeland

Grunnskulen for vaksne

Hjelmeland ungdomsskule
Ramsbu 7
4130 Hjelmeland
 

Håvard Østhus
Kommunalsjef oppvekst
E-post
Telefon 40 43 91 70

Adresse

Hjelmeland kommune
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland