Undervisningsstader

Norskundervisning, både dagtid og kveldstid: 
Vågahuset/Biblioteket
Vågavegen 115
4130 Hjelmeland

Grunnskulen for vaksne:
Hjelmeland ungdomsskule
Ramsbu 7
4130 Hjelmeland
 

Jarle Sylta
Avdelingsleiar
E-post
Telefon 404 39 239
Sjur Atle Kleppa
Rektor
E-post
Telefon 404 39 183

Adresse

Hjelmeland kommune
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland