Undervisning i norsk med samfunnsfag

Undervisning i norsk med samfunnsfagkunnskap for flyktningar og innvandrarar er i hovudsak del i to grupper: nybegynnar og vidarekomne.