Betaling dagsenter

Betaling for dagsenter 2024
Pris for Sats i kr. pr. dag
Dagsenter 100
Middag 97
Totalt 197
Transport t/r dagsenter 60