Leigesatsar omsorgsbustad

Betaling for omsorgsbustad 2024

Betaling for omsorgsbustad 2024
Type bustad Leige per md
Omsorgsbustad liten (hybelleilegeheit) 3 055
Omsorgsbustader, leilegheit 6 115
50% rabatt per mnd v/over 15 døgn per mnd på korttidsopphald institusjon med høg dagsats
Fiber 300
Utvask per time 463 inkl. mva
Vaktmeisterteneste, rydding per time 475 inkl. mva