Fellingsavgifter 2024

Fellingsavgifter 2024
Type Avgift 2024 kr
Fellingsavgift elg, vaksen 620
Fellingsavgift elg, kalv 370
Fellingsavgift hjort, vaksen 480
Fellingsavgift hjort, kalv 290