Betalingssatsar avlaup

Satsane gjeld for 2024.

Tilknytningsgebyr pr. vassmålarerekvivalent
Tilknytningsgebyr Eks. mva Inkl. mva
Normal sats 25 000 31 250
Redusert sats 2 500 3 125
Fastledd
Fastledd Eks. mva Inkl. mva
Næring 1 708 2 135
Bustad 1 708 2 135
Hytter, naust 1 708 2 135

Forbruksgebyr pris per m3

Forbruksgebyr pris per m3
Pris per m3 Eks. mva Inkl. mva
23,48 29,35

Forbruksgebyr

Forbruksgebyr
Brukarkategori Fastledd Stipulert forbruk Årsgebyr Årsgebyr inkl. mva
Stipulert forbruk arealkategori 1 1 708 2 583 4 291 5 364
Stipulert forbruk arealkategori 2 1 708 7 748 9 456 11 820
Stipulert forbruk arealkategori 3 1 708 12 914 14 622 18 278
Stipulert hytter, naust 1 708 2 583 4 291 5 364
Midlertidig bruk av avlaup
Midlertidig bruk av avlaup Eks. mva Inkl. mva
Depositum til midlertidig tilkobling 25 000 31 250
Påslepp av olje og fett
Påslepp av olje og fett Eks. mva Inkl. mva
Behandling av søknad om påslepp (per søknad) 5 000 6 250
Søknad i endring av løyve (per søknad) 1 500 1 875
Oppfølging av forhold i stid med forureingslova (etter medgått tid per time) 1 000 1 250
Tilsyn og kontroll med olje- og fettutskillare (per anlegg) 3 000 3 750

* Årsgebyr = fastledd + forbruksgebyr