Betalingssatsar offentleg vatn

Satsane gjeld for 2024.

Tilknytningsgebyr pr. vassmålarerekvivalent
Tilknytningsgebyr Eks. mva Inkl. mva
Normal sats 25 000 31 250
Redusert sats 2 500 3 125
Fastledd
Fastledd Eks. mva Inkl. mva
Næring 2 166 2 708
Bustad 2 166 2 708
Hytter, naust 2 166 2 708

Forbruksgebyr - Pris per m3

Forbruksgebyr - Pris per m3
Pris per m3 Eks. mva Inkl. mva
17,08 21,35

Forbruksgebyr

Forbruksgebyr
Forbruksgebyr Fastledd Stipulert forbruk Årsgebyr Årsgebyr inkl. mva
Stipulert forbruk arealkategori 1 2 166 1 879 4 045 5 056
Stipulert forbruk arealkategori 2 2 166 5 637 7 803 9 754
Stipulert forbruk arealkategori 3 2 166 9 394 11 560 14 450
Stipulert hytter, naust 2 166 1 879 4 045 5 056

Vassmålarleige

Vassmålarleige
Størrelse på vassmålar Eks. mva Inkl. mva
3/4 317 396
1 - 2 1 030 1 288
2 1/2 - 4 5 129 6 411
Oppmøtegebyr for avlesing av vassmålar
Oppmøtegebyr for avlesing av vassmålar Eks. mva Inkl. mva
2 000 2 500

Midlertidig bruk av vatn

Midlertidig bruk av vatn
Kva Eks. mva Inkl. mva
Depositum til midlertidig tilkobling 25 000 31 250

*Årsgebyr = fastledd + forbruksgebyr