Betalingssatsar privat utslepp

Betalingssatsar utsleppsløyve - kloakk 2024
Type Gebyr 2024 Gebyr 2024 inkl. mva
Generelt rådgjevingsgebyr 1 300 1 625
Behandling av forslag til teknisk plan 13 500 16 875
Utsleppskløyve - kloakk
Søknad om nytt eller fornying under 50 pe 4 850 6 063
Søknad om nytt eller fornying over 50 pe 19 000 23 750