Betalingssatsar dispensasjonar

Betalingssatsar dispensasjonar 2024
Type Gebyr kr
Dispensasjon frå teknisk forskrift 5 000
Dispensasjon frå føresegner i reguleringsplan 5 000
Dispensasjon frå arealføremål i utbyggingsområde 10 000
Dispensasjon frå LNF-føremål/grøntareal 17 000
Dispensasjon frå pbl. § 1-8 20 000
Dispensasjon frå pbl. § 1-8, mindre tiltak 10 000
Dispensasjon frå krav om reguleringsplan 10 000