Betalingssatsar saksbehandling oppdrettssaker

Saksbehandling oppdrettssaker 2024
Oppdrett Gebyr kr
Oppdrettssaker, grunnpris 1 lokalitet 9 270
Oppdrettssaker, tillegg pr lokalitet 2 470