Betalingssatsar seksjonering

Betalingssatsar seksjonering 2024

Betalingssatsar seksjonering 2024
Type Gebyr kr Gebyr inkl. mva
Søknad om seksjonering, jf. eigarseksjonslova, pr. time 1 300 1 625