Leigeprisar Hjelmelandshallen

Leigeprisar Hjelmelandshallen
Antall Pris Pris gjeld for
1 time 500 Private/næringsdrivande/lag frå andre kommunar
2 timar 750 Private/næringsdrivande/lag frå andre kommunar
3 timar 1000 Private/næringsdrivande/lag frå andre kommunar
Pr. dag 4000 Kommersielt bruk