Leigeprisar møterom og lokale

Leigeprisar møterom og lokale - pris pr rom/dag (døgn) 2024
Rom Frivillige lag/organisasjonar Private arrangement Kommersielle føretak
Gymsalar og kommunestyresal kr 0 kr 1 640 kr 2 740
Møterom, klasserom o.l. kr 0 kr 875 kr 1 640
Kantiner / bruk av kjøkken kr 0 kr 1 100 kr 1 640
Leige av kjøkken på skulane kr 0 kr 205 kr 310
Storstue HOS/ÅOS bursdag/minnestund for bebuarar er gratis kr 1 030 kr 2 060
Vakmeisterteneste Kan tingast for kr 360 /time
Pris pr. rom/dag (døgn)