Kopiering og trykking

Kopiering og trykking
Type Sider Svart/Kvitt - kr pr stk Farge - kr pr stk
A4 1-sidig 2,00 6,00
A3 1-sidig 4,00 12,00
A4 2-sidig (per ark) 3,00 9,00
A3 2-sidig (per ark) 6,00 18,00
A2 Plottar 30,00 90,00
A1 Plottar 50,00 150,00
A0 Plottar 150,00 450,00
A4 Laminering 15,00
A3 Laminering 25,00
A4 Innbinding spiralhefte 15,00
Telefaks Innland 5,00
Telefaks Utland 10,00

Det vert ikkje tatt betalt for kopiering som kostar mindre enn ti kroner.
For saksdokument ved krav om innsyn gjeld eigne satsar (jf. Offentlegføresegna § 4)