Prisar og betaling barnehage

Barnehage er gratis for alle barn med folkeregisteradresse i Hjelmeland kommune.

Betalingssatsar barnehage frå 01.08.2024

Betalingssatsar barnehage frå 01.08.2024
Opphaldstid Bhg per mnd Mat per mnd Sum per mnd
To dagar 810 140 950
Tre dagar 1 050 210 1 260
Fire dagar 1 320 280 1 600
Fem dagar *statleg makspris 1 500 345 1 845
Enkel dag, inkl. mat 300 300

 

Betalingssatsar barnehage frå 01.08.2024

Betalingssatsar barnehage frå 01.08.2024
Opphaldstid Bhg per mnd Mat per mnd Sum per mnd
To dagar 810 140 950
Tre dagar 1 050 210 1 260
Fire dagar 1 320 280 1 600
Fem dagar *statleg makspris 1 500 345 1 845
Enkel dag, inkl. mat 300 300