Feiing og tilsyn med fyringsanlegg i fritidsbustader

Det er innført krav om feiing og tilsyn også på fyringsanlegg i fritidsbustader, på lik linje med bustader. Kravet har heimel i Brann- og eksplosjonsvernlova, og i forskrift om brannførebygging.

Kontakt: 

Brannførebyggjar Rolf Arne Olsen tlf. 404 39 146