Bygge, rive eller endre

Før du byrjar: gå til kommunen sin kartportal, eller kontakt kommunen for å finne reguleringsplan, kommuneplan, eller kommunedelplan for din eigedom.