Informasjon om koronavirus

Dersom du har symptom på luftvegsinfeksjon og ønsker å bli testa ring legekontoret på tlf. 51 75 71 00.
Me kan også teste arbeidstakarar frå EØS/Schengen.

Besøk kommunen si informasjonsside om koronaviruset.

Bygge, rive eller endre

Før du byrjar: gå til kommunen sin kartportal, eller kontakt kommunen for å finne reguleringsplan, kommuneplan, eller kommunedelplan for din eigedom.