Bygge, rive eller endre

Før du byrjar gå til kommunen sin kartportal eller kontakt kommunen for å finne reguleringsplan for eigedomen din, kommuneplan eller kommunedelplan.