Fagfolk søker om dette for deg

I plan- og bygningslova § 20- 1 er det ei opplisting over kva byggetiltak som er søknadspliktige. Dei fleste av desse må nok eit føretak søke om for deg, men det er likevel mindre unntak jamfør §§ 20- 4 og 20- 8.

Anne Marie Bergman
Byggesaksbehandlar
E-post
Telefon 404 39 124