Samanslåing av eigedom

Dersom du er eigar av to eller fleire eigedomar og ønsker å slå desse saman til ein eigedom, kan dette la seg gjere om du oppfyller nokre kriterium. Oversikt over kriterium finn du på informasjonssida til Kartverket.