Seksjonering

Seksjonering

Dersom ein eigedom skal eigast av fleire personar saman, og eigarane skal ha einerett til kvar si brukseining i bygningsmassen, må eigedomen seksjonerast. Ta gjerne kontakt med oss før du ber om ei seksjonering.

Les meir om seksjonering på Kartverket si nettside.

Seksjonering

Søknad om seksjonering 

Rettleiing til utfylling av søknadsskjema om seksjonering

Reseksjonering

Søknad om reseksjonering

Rettleiing til utfylling av søknadsskjema om reseksjonering.

Lovar og reglar

Forskrift om bruk av standardisert søknad om seksjonering.