Ledige bustadtomter

Ønsker du å kjøpe ei bustadtomt i Hjelmeland kommune?

Kommunen har bruk for fleire innbyggjarar, - både som grunnlag for auka lokal service og trivsel, - og ikkje minst som arbeidstakarar i eit svært aktivt lokalt næringsliv. På denne bakgrunn er det lagt stort vinn på å ha eit breitt tilbod av mest mogeleg klargjorde bustadtomter kring i kommunen å tilby til ei kvar tid.

Klargjorde tomter i kommunale byggefelt :

  • Mælandsmoen i Jøsenfjorden
  • Melslia i Årdal 
  • Prestagardsmarka på Hjelmeland
Oversikt over tometer i Melandsmoen, Jøsenfjorden - Klikk for stort bilete
Kommunale tomter i Prestagardsmarka på Hjelmeland - Klikk for stort bilete

Kontakt oss gjerne for meir informasjon.

Lokale utbygarar

I tillegg vert bustadtomter i Hjelmeland formidla av lokale utbyggarar.

Les meir på Finn.no

Jone Fuglesten
Kommunalsjef samfunn og næring
E-post
Telefon +47 40 43 91 40