Ledige bustadtomter

Ønsker du å kjøpe ei bustadtomt i Hjelmeland kommune?

Kommunen har bruk for fleire innbyggjarar, - både som grunnlag for auka lokal service og trivsel, - og ikkje minst som arbeidstakarar i eit svært aktivt lokalt næringsliv. På denne bakgrunn er det lagt stort vinn på å ha eit breitt tilbod av mest mogeleg klargjorde bustadtomter kring i kommunen å tilby til ei kvar tid.

Klargjorde tomter i kommunale byggefelt :

  • Mælandsmoen i Jøsenfjorden
  • Melslia i Årdal 
  • Prestagardsmarka på Hjelmeland

Kontakt kommunen for meir informasjon.

I tillegg vert bustadtomter i Hjelmeland formidla av lokale utbyggarar.

Les meir på Finn.no

Leif Velde-Johannessen
Jurist/politisk sekretær/personvernombod
E-post
Telefon 404 39 016