Ledige bustadtomter

Ledige bustadtomter

Ønsker du å kjøpe ei bustadtomt i Hjelmeland kommune?

Kommunen har bruk for fleire innbyggarar, - både som grunnlag for auka lokal service og trivsel, - og ikkje minst som arbeidstakarar i eit svært aktivt lokalt næringsliv. På denne bakgrunn er det lagt stort vinn på å ha eit breitt tilbod av mest mogeleg klargjorde bustadtomter kring i kommunen å tilby til ei kvar tid.

Klargjorde tomter i kommunale byggefelt:

  • Mælandsmoen i Jøsenfjorden
  • Melslia i Årdal 
  • Prestagardsmarka på Hjelmeland
Oversikt over tometer i Melandsmoen, Jøsenfjorden - Klikk for stort bileteTomter i Melandsmoen, Jøsenfjorden.
Kommunale tomter i Prestagardsmarka på Hjelmeland - Klikk for stort bileteTomter i Prestagardsmarka, Hjelmeland.

Prisar

Oversikt over kva ei kommunal tomt kostar.

Ta gjerne kontakt med Jone Fuglesten for meir informasjon:

  • Telefon 404 39 140
  • E-post postmottak@hjelmeland.kommune.no

Lokale utbyggarar

I tillegg vert bustadtomter i Hjelmeland formidla av lokale utbyggarar.

Les meir på Finn.no

Jone Fuglesten
Kommunalsjef samfunn og næring
E-post
Telefon 40 43 91 40