Varsel til innbyggar

Me sender ut meldingar til innbyggarar og hytteeigarar dersom det er noko viktig som skjer i kommunen som alle må vite om. Dette kan være informasjon om ein eventuell brann, brot på vassleidning og liknande. 

Dersom du er usikker på om du er registrert i vårt system for utsending av slike meldingar, kan du gå inn på varslemeg.no - der kan du registrera deg. Du kan også sjekke om du får eller endre om du skal ha SMS, e-post eller telefonoppringing.