Offentlege avlaupsanlegg

Det er ni avlaupsanlegg som inngår i det offentlege kloakksystemet i Hjelmeland. Avlaupsanlegga er slamavskiljare på følgjande område:

  • Følsvik 
  • Nessa 
  • Årdal 
  • Nesvik
  • Mosnes 
  • Jøsenfjorden 
  • Kobbasteinen 
  • Sandvik 
  • Fistervågen
  • Hundsnes