Informasjon om koronavirus

Dersom du har symptom på luftvegsinfeksjon og ønsker å bli testa ring legekontoret på tlf. 51 75 71 00.

Besøk kommunen si informasjonsside om koronaviruset.

Vatn og avlaup for profesjonelle aktørar

Kommunen samarbeidar med IVAR IKS om drift og forvaltning av vatn og avlaup. IVAR IKS sitt ansvar er å ivareta kommunen sine plikter når det gjeld kommunal vassforsyning og avlaupshandtering for privat- og næringsabonnentar.