Vatn og avlaup for profesjonelle aktørar

Kommunen samarbeidar med IVAR IKS om drift og forvaltning av vatn og avlaup. IVAR IKS sitt ansvar er å ivareta kommunen sine plikter når det gjeld kommunal vassforsyning og avlaupshandtering for privat- og næringsabonnentar.