Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Kundesenter

Tlf. 51 75 00 00
E-post: postmottak@hjelmeland.kommune.no

 • melding om brot på vassleidning, dagtid

Vakttelefon

Tlf. 975 07 200

 • melding om brot på vassleidning, utanom ordinær opningstid

Gry Fagerland Sjursen

Tlf. 952 49 670
E-post: postmottak@hjelmeland.kommune.no 

 • søknad om sanitærabonnement
 • vassmålar
 • leidningskart
 • påslepp av olje- og feitthaldig avlaupsvatn

Nina Jøssang Ravnås

Tlf. 459 13 714

 • søknad om sanitærabonnement

Gunvor Frafjord Tungesvik

Tlf. 415 28 362

 • søknad om utsleppsløyve

Knut Flaten

Tlf. 907 85 257

 • VA-ansvarleg (vass og avlaup)

Roar Øxnevad Bokn

Tlf. 975 58 289

 • prosjektleiar investeringsprosjekt

Elisabeth Vollebekk Meling

Tlf. 990 24 647

 • prosjektleiar investeringsprosjekt