Leidningskart

Me har eit digitalt vass- og avlaupskart, her er kommunale anlegg registrert. Det er også registrert ein del private vass- og avlaupsanlegg.