Kontaktinformasjon

Hjelmeland kommune barnevernstenesta

Telefon: 51 75 00 00, tasteval 3
Organisasjonsnummer: 983 936 342

Ved behov for kontakt utanom opningstid

Telefon 911 73 313

Alarmtelefon barn og ungdom

Telefon: 116111

Prestagarden 15
4130 Hjelmeland

Postadresse:
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland

Sending via Altinn: 
Org.nr. 983 936 342

Måndag til fredag

kl. 8:00 - 15:30