Ergoterapi

Ergoterapi

Ergoterapeuten hjelper deg til å fungere optimalt i kvardagen, når du har problem med å utføre dine daglege gjeremål, grunna sjukdom, skade, eller annan funksjonsnedsetting.

Kva kan ergoterapeuten hjelpe deg med?

  • Kartlegging av funksjon
  • Trening i daglege aktivitetar
  • Tilpassing av aktivitetar og arbeidsvanar
  • Søke om, samt tilpasse hjelpemidlar
  • Tilrettelegging i heim, barnehage/skule eller på arbeidsplass
  • Rettleiing, informasjon og undervisning

Kven kan få ergoterapi?

  • Personar som har, eller står i fare for å få, vanskar med å klare sine daglege aktivitetar.
Hjelmeland omsorgssenter
E-post
Telefon 51 75 90 00

Postadresse:
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland

Besøksadresse:
Prestagarden 46
4130 Hjelmeland