Hjelpemidlar, bil og bustad

Hjelpemidlar, bil og bustad

Fysioterapiavdelinga har særleg ansvar for hjelpemiddel i samband med mobilitet. Hjelmeland omsorgssenter har mellom anna ansvar for pleie- og hygienehjelpemiddel.

Kven har ansvar for ulike hjelpemiddel?

Fysioterapiavdelinga har særleg ansvar for hjelpemiddel i samband med mobilitet:

  • rullestolar
  • ganghjelpemiddel
  • tilpassingar av bustader og bilar i samband med hjelpemiddelsentralen.

Hjelmeland omsorgssenter har ansvar for pleie- og hygienehjelpemiddel, i tillegg til:

  • syn 
  • hørsel
  • kommunikasjon
  • ADL
  • omgivelseskontroll
Lån av hjelpemiddel

Kortvarig bruk

For kortvarig bruk, pga. midlertidig funksjonssvikt til dømes etter sjukdom eller operasjon, kan hjelpemiddel lånast frå det kommunale lageret.

Varig bruk

For varig behov for eit hjelpemiddel kan det bestillast eller søkast gjennom NAV Hjelpemiddelsentral. Dette skjer alltid etter ei kartlegging av ein fagperson. Ved utlevering skal du få nødvendig opplæring og oppfølging.

Kostnadar

Lån av nødvendige hjelpemiddel, både kortvarig og langvarig, er kostnadsfritt for brukaren. Også nødvendig opplæring og oppfølging i samband med utlevering av hjelpemiddel er utan kostnadar for brukaren.

Retur / Innlevering av hjelpemiddel

Når brukaren ikkje lenger har behov for dei utleverte hjelpemiddla, skal dei leverast inn til kommunen. Ein del av desse hjelpemidla skal returnerast til Hjelpemiddelsentralen.

Du kan ta kontakt med ein relevant fagperson i kommunen for å avtale innhenting eller levering.

Bil

Dersom du har behov for og vil søke om stønad til bil, tilpassing av bil eller spesialutstyr til bruk i bil kan du ta kontakt med fysioterapiavdelinga. Dei kan hjelpe deg med funksjonsvurderingar og forslag som vedlegg til søknaden din. I meir kompliserte saker forventar NAV bilkontoret at fysioterapeuten skal møte saman med deg ved utprøvingar.

Tilrettelegging/tilpassing i bustad

Dersom du har behov for tilrettelegging eller større tilpassingar i bustaden din, kan du ta kontakt med fysioterapiavdelinga for både funksjonsvurdering og kartlegging av ditt behov. Dei kan i mange tilfelle hjelpe deg med søknader til NAV Hjelpemiddelsentral om hjelpemiddel og/eller stønad.

For saker som involverer startlån frå Husbanken, eller kommunalt tilskot til tilpassing må du ta kontakt med bustadskontoret i kommunen.

Hjelmeland omsorgssenter
E-post
Telefon 51 75 90 00

Postadresse:
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland

Besøksadresse:
Prestagarden 46
4130 Hjelmeland

Johannes Jozef van Langen
Avdelingsleiar fysioterapi
E-post
Telefon 40 43 90 80