Logoped

Logoped

Både barn og vaksne kan ha behov for logoped. Ein logoped kan hjelpe deg som av ulike grunnar har problemer med å kommunisera. 

Til barn

Gjeld det barn kan du ta kontakt med skulen, barnehagen eller PPT.

Kontaktinformasjon til barnehagane våre

Kontaktinformasjon til skulane våre

Kontaktinformasjon til PPT

Til vaksne

For vaksne er det som regel krav om henvising frå lege. 

Kontakt legekontoret på Hjelmeland