Logoped

Både born og vaksne kan ha behov for logopedtenester. Gjeld det born kan ein ta kontakt med skulen, barnehagen eller PPT. For vaksne er det som regel krav om henvising frå lege. 

Sigrund Kleppa
Kommunalsjef oppvekst
E-post
Telefon 404 39 170