Matlevering

Matlevering

Kjøkkenet på Hjelmeland omsorgssenter lagar mat til dei som bur ved omsorgsentra. Dei kan i tillegg levere middag til dei som bur heime. 

Kven kan få middagslevering?

Heimebuande eldre eller andre personar som på grunn av sjukdom, alder eller andre årsaker ikkje er i stand til å ivareta sitt ernæringsbehov, kan søke om å få middagslevering. Du må søke og ditt behov vil bli vurdert. 

Korleis søke om å få tilbodet?

Du må fylle ut eit søknadsskjema for å få tilbodet.

Søknadsskjema.  (PDF, 351 kB)

Kva kostar det?

Gebyret gjeld frå 01.01.2019. 

 

Betaling for mat og middagslevering 2023
Mat Gebyr i kr.
Frokost/kveldsmat 54
Middag servert i omsorgsenter, pensjonist 92
Middag servert i omsorgsenter, andre 124
Middag for oppvarming heime 130
Spesialdiett for oppvarming heime 145

 

Kor ofte kan eg få levert mat heim?

Me kan levera middag heim til deg og har to dagar i veka der me køyrer ut maten. Du kan sjølv bestemme kor mange middagar du vil bestille, men me har eit minimumskrav på to middagar per veke. 

Maten består av middag, med suppe eller dessert. 
Maten blir levert kald og skal varmast opp heime hos deg. 
Når du får maten, er det viktig at den blir plasser i kjøleskap så snart som mogleg.

Kvart måltid er merka med namn og kva dag det er tiltenkt.

Me kan levera spesialkost, som glutenfritt, laktosefritt og purékost. 

Kan besøkande kjøpe mat?

Besøkande ved omsorgssenteret på Hjelmeland kan kjøpa enkle rettar i kafeen. Dersom du ønsker å eta middag, må det bestillast på førehand. 

Hjelmeland omsorgssenter
E-post
Telefon 51 75 90 00

Postadresse:
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland

Besøksadresse:
Prestagarden 46
4130 Hjelmeland

Heidi Valheim Rød
Leiar hovudkjøkken
E-post
Telefon 40 43 90 98

Adresse

Prestagarden 46
4130 Hjelmeland