Matlevering

Matlevering

Kjøkkenet på Hjelmeland omsorgssenter lagar mat til dei som bur ved omsorgsentra. Dei kan i tillegg levere middag til deg som bur heime. 

Middagslevering heim

Heimebuande eldre eller andre personar som på grunn av sjukdom, alder eller andre årsaker ikkje er i stand til å ivareta sitt ernæringsbehov, kan søke om å få middagslevering. Du må søke og ditt behov vil bli vurdert. 

Søk for å få tilbodet

Du kan søke om matlevering via elektronisk søknadsskjema.

Vil du heller søke på papirskjema? 

Skriv ut papirskjemaet.

Skjemaet må sendast, eller leverast, til:
Hjelmeland omsorgssenter
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland

Pris for matlevering

Betaling for mat og middagslevering 2024
Mat Gebyr i kr.
Frokost/kveldsmat/lunsj 57
Middag servert i omsorgsenter, pensjonist 97
Middag servert i omsorgsenter, andre 130
Middag for oppvarming heime 136
Spesialdiett for oppvarming heime 152

Intervall for levering av mat

Me køyrer ut maten til deg to dagar i veka. Du kan sjølv bestemme kor mange middagar du vil bestille, men me har eit minimumskrav på to middagar per veke. 

Maten består av middag, med suppe eller dessert. Maten blir levert kald og skal varmast opp heime hos deg. Når du får maten, er det viktig at den blir plasser i kjøleskap så snart som mogleg.

Kvart måltid er merka med namn og kva dag det er tiltenkt.

Me kan levera spesialkost, som glutenfritt, laktosefritt og purékost. 

Mat til besøkande ved omsorgssentra

Du som er på besøk på Hjelmeland omsorgssenter kan kjøpa enkle rettar i kafeen. 

Dersom du ønsker å eta middag kan du det, men det må bestillast på førehand. 

Hjelmeland omsorgssenter
E-post
Telefon 51 75 90 00

Postadresse:
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland

Besøksadresse:
Prestagarden 46
4130 Hjelmeland

Heidi Valheim Rød
Leiar hovudkjøkken
E-post
Telefon 40 43 90 98

Adresse

Prestagarden 46
4130 Hjelmeland