Trygghetsalarm

Trygghetsalarm

Ein trygghetsalarm bidrar til at du kjenner deg trygg i eigen heim, ved at du enkelt får hjelp ved akutte situasjonar.

Kva er ein trygghetsalarm?

Det er ein alarm som du har på deg til ei kvar tid. Dersom du utløyser trygghetsalarmen, vil helsepersonell umiddelbart ta kontakt eller komme heim til deg.

Alarmen kan du ha rundt halsen som et "smykke" eller på armen som ei "klokke".

  • Alarmen skal kun benyttast i akutte situasjonar
  • Du må kunne bruke alarmen
  • Du må sørge for at det er mogleg å tilkoble trygghetsalarm

Heimetenesta monterer ein nøkkelboks, kor nøkkel til inngangsdøra skal oppbevarast.

Kven kan få ein slik alarm?

Dei som av ulike grunnar kan ha behov for å tilkalla hjelp frå kommunen si heimetenteste. 

Korleis søker eg?


Når kommunen har motteke din søknad, får du besøk av nokon som vurderer din situasjon og om du har behov for ein trygghetsalarm. 

 

Kva kostar det?
Betaling for leige av trygghetsalarm 2023
Leige av trygghetsalarm Gebyr i kr.
Abonnement pr. månad 352

 

Mona Krogevoll
Einingsleiar Hjelmeland omsorgsenter
E-post
Telefon 40 43 90 90