Helsestasjon for born

Alle barn i alderen 0-5 år får time etter fastsatt program.

Tilbodet omfattar blant anna

  • helseundersøkingar
  • rådgiving med oppfølging/tilvising ved behov
  • opplysning
  • rettleiing individuelt og i grupper
  • heimebesøk

Barn har rett til helsekontroller i den kommunen der barnet bur eller midlertidig oppheld seg, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 6-1.

Barn som har feber, oppkast, diaré eller smittsame sjukdommar kan ikkje møte på helsestasjonen. 

Dersom du er usikker på kor du kan få hjelp med dine spørsmål/utfordringar, kan me hjelpa deg vidare.

Prestagarden 13
4130 Hjelmeland

Postadresse
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland

Måndag - fredag
kl. 8.00 - 15.30