Jordmor

Då vi for tida ikke har jordmor i kommunen, vil du som er gravid få eit frivillig tilbod om å få utført tenester hos jordmor i Strand kommune på Jørpeland helsestasjon.

Helsetenesta har inngått eit samarbeid med dei i Strand, slik at du kan få dekka inntil 6 konsultasjoner i graviditeten hos dei. Det vil sei dei gongene du naturleg ville vore hjå jordmor hos oss. Ca. veke 14-16, 24, 32, 35, 39 og 40. Du tar sjølv kontakt med jordmor i Strand på telefon 51 74 21 80. Du må oppgje at du kjem frå Hjelmeland kommune, så sender dei rekninga til oss.

Me håpar dette vert eit godt supplerande tilbod til deg, i tillegg til kontrollane hos fastlegane.