Jordmor

Me har for tida ikkje jordmor i kommunen, og dei som er gravide vil få eit tilbod om å få utført tentester hos MamaStork i Stavanger. 

Helsetenesta i kommunen har inngått eit samarbeid med MamaStork, slik at gravide kan få dekka inntil 6 konsultasjonar i graviditeten hos dei. Det vil sei dei gongene ein normalt ville vore hjå jordmor hos oss, ca veke 14-16, 24, 32, 35, 39 og 40. 

Du tek sjølv kontakt med MamaStork.
Telefon: 976 20 486. 
Adressa er: Skagen 18, 4006 Stavanger

MamaStork si heimeside.

Oppgje at du kjem frå Hjelmeland kommune, så sender MamaStork rekning til oss. 

Me håpar dette vert eit godt supplerande tilbod, i tillegg til kontrollane hos fastlege.