Helseundersøkingar

Helseundersøkingar

Me gjennomfører sjekk av 

1. klasse

Undersøking av helsesjukepleiar, fysioterapeut og lege på helsestasjonen på Hjelmeland.

3. klasse

Høgde- og vektmåling på skulen. 

5. klasse

Informasjon i klassane om folkehelse og psykisk helse. 

8. klasse

Helsesjukepleiar/psykiatrisk sjukepleiar har samtale med alle elevar, samt måling av høgde og vekt. 

9. klasse

Seksualundervisning på skulen.

Kvifor får barnet mitt vaksine?

Du vil få tilbod om gratis vaksiner til barnet ditt ut frå gjeldande nasjonalt barnevaksinasjonsprogram. 

Allergisk reaksjon på vaksiner kan skje i sjeldne tilfelle, og alle barn skal difor observerast i minst 20 minutt etter vaksinasjon.

Skal de reise utanlands kan det være nødvendig med fleire vaksiner enn det helsestasjonen tilbyr. Ta kontakt med helsesjukepleiar eller annan reisevaksinatør i god tid før avreise, slik at barnet rekk å gjennomføra dei anbefalte vaksinasjonane. Les gjerne råd frå NHI, før du bestemmer deg for å ta med små barn på reise.

Brosjyrar og informasjonsskriv
Kristin Kostøl Helgaland
Leiande helsesjukepleiar
E-post
Telefon 40 43 90 70
Iren Urdal
Helsesjukepleiar
E-post
Telefon 40 43 90 73