Kontordagar på skulane

Helsesjukepleiar og psykiatrisk sjukepleiar har open dør på skulane i kommunen. I tillegg har dei mange elevsamtalar, deltek på samarbeidsmøter, ansvarsgruppemøter og i undervisninga blant anna. Alle i skulehelsetenesta har teieplikt jamfør Helsepersonelloven.

"Open dør" på skulane: 

 • Måndag
  • Hjelmeland barneskule 
  • Hjelmeland ungdomsskule 
 • Tysdag
  • Fister skule 
  • Hjelmeland ungdomsskule 
 • Onsdag
  • Hjelmeland barneskule
  • Hjelmeland ungdomsskule
  • Årdal skule 
 • Torsdag
  • er på skulane ved behov
 • Fredag
  • er på skulane ved behov
  • Hjelmeland ungdomsskule