Kontakt oss

Kontakt oss

Telefon

Me føretrekk elektronisk kommunikasjon via helsenorge.no, då me kan svara innimellom andre oppgåver.

Dersom de likevel treng å kontakta oss per telefon er nummeret 51 75 71 00 alle kvardagar kl. 09:00-11:30 og kl. 13:30-15:00. ​

Dersom du er bekymra for alvorleg sjukdom eller skade ring 113.

​Utanom telefontidene ring legevakt på 116 117 dersom det ikkje kan venta til neste dag.

Du kan også ta kontakt for

  • ønske om time hjå andre enn din fastlege
  • administrative spørsmål eller førespurnad som for eksempel bestilling av transport til legekontor/sjukehus

Du kan kontakta oss via å logge inn på helsenorge.no så formidlar me i resepsjonen beskjeden videre til legane. Legen vil kontakte deg, anten på telefon eller via melding på helsenorge.no. Dei kan også svare på kveldstid fram til kl. 21. 

Opningstider

Måndag til fredag kl. 08:00-15:30. 
Laurdag og søndag er det stengt. 

Lunsjpause alle dagar kl. 12:00-12:30.

Torsdag har me personalmøte kl. 08:00-09:00.