Vaksinering

Treng du påfyll av vaksine, t.d. mot stivkrampe? Me utfører også reisevaksinering. Ta kontakt med legekontoret for nærare avtale.

Koronavaksinering 

Les meir om ansvarsforhold og organisering av koronavaksinasjonsprogrammet i Norge på FHI.no.

Gravid i 2. eller 3. trimester? Eller nyleg blitt del av ei risikogruppe? Då kan det vera aktuelt med ei oppfriskningsdose med koronavaksine. Ta kontakt med legekontoret for nærare avtale. 

Influensavaksinering 

Les meir om kven som er anbefalt å ta vaksina.

Grupper som vert anbefalt influensavaksine:

Særskilt for:
•    Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annan tilleggsrisiko
•    Bebuarar i omsorgsbustad og sjukeheim
•    Alle frå fylte 65 år
Barn og vaksne med:
•    Diabetes type 1 og 2
•    Kronisk lungesjukdom, hjarte- og karsjukdom, leversvikt eller nyresvikt
•    Kronisk nevrologisk sjukdom eller skade
•    Nedsett immunforsvar som fylgje av sjukdom eller behandling av sjukdom (til dømes kreft, HIV, reumatoid artitt og andre sjukdomar)
•    Svært alvorleg fedme (KMI over 40)
•    Annan alvorleg og/eller kronisk sjukdom, der influensa utgjer ein alvorleg helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Pneumokokkvaksina (lungebetennelse) vert tilrådd same gruppe.