Vaksinering

Vaksinering

Treng du påfyll av vaksine, t.d. mot stivkrampe? Me utfører også reisevaksinering. Ta kontakt med legekontoret for nærare avtale.

Koronavaksinering 

Les meir om ansvarsforhold og organisering av koronavaksinasjonsprogrammet i Norge på FHI.no.

Influensavaksinering 

Les meir om kven som er anbefalt å ta vaksina.

Grupper som vert anbefalt influensavaksine:

Særskilt for:
•    Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annan tilleggsrisiko
•    Bebuarar i omsorgsbustad og sjukeheim
•    Alle frå fylte 65 år
Barn og vaksne med:
•    Diabetes type 1 og 2
•    Kronisk lungesjukdom, hjarte- og karsjukdom, leversvikt eller nyresvikt
•    Kronisk nevrologisk sjukdom eller skade
•    Nedsett immunforsvar som fylgje av sjukdom eller behandling av sjukdom (til dømes kreft, HIV, reumatoid artitt og andre sjukdomar)
•    Svært alvorleg fedme (KMI over 40)
•    Annan alvorleg og/eller kronisk sjukdom, der influensa utgjer ein alvorleg helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Pneumokokkvaksina (lungebetennelse) vert tilrådd same gruppe.