Kreftomsorg

Kreftomsorg

Når ein er alvorleg sjuk kan det være mange spørsmål som melder seg, både for den som er sjuk og for dei pårørande. 

Kreftkoordinator kan blant anna være med å:

  • svare på spørsmål
  • rettleie
  • koordinera tenester

Den som er sjuk kan sjølv ta kontakt eller be legen, sjukehuset, pårørande eller andre om å formidla kontakt.

Tenesta er gratis.

Kontaktinformasjon

Kreftkoordinator er Jorunn Nærheim Kjellsen. 

Kontordag er i utgangspunktet torsdagar, men ikkje ver redd for å ta kontakt andre dagar. Dersom du ikkje får kontakt, kan du veldig gjerne legge igjen ein beskjed med namn og nummer så ringer eg deg opp att. 

Du er også velkommen til å ta kontakt på e-post jorunn.nerheim@hjelmeland.kommune.no.

Telefon: 404 39 084 - direkte eller 51 75 90 00 - omsorgssenteret.

Jorunn Nærheim Kjellsen
Sjukepleiar
E-post
Telefon 40 43 90 84
Hjelmeland omsorgssenter
E-post
Telefon 51 75 90 00

Postadresse:
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland

Besøksadresse:
Prestagarden 46
4130 Hjelmeland