Kreftomsorg

Når ein er alvorleg sjuk kan det være mange spørsmål som melder seg, både for den som er sjuk og for dei pårørande. 

Kreftsjukepleiar kan blant anna være med å:

  • svare på spørsmål
  • rettleie
  • koordinera tenester

Den som er sjuk kan sjølv ta kontakt eller be legen, sjukehuset, pårørande eller andre om å formidla kontakt.

Tenesta er gratis.

Kontaktinformasjon

Kreftsjukepleiar er Elin Fister Hovda.

Kontordag: onsdagar på Hjelmeland omsorgssenter

E-post: elin.fister.hovda@hjelmeland.kommune.no

Telefon: 404 39 084 - direkte eller 51 75 90 00 - omsorgssenteret.  

Direktetelefonen er betent måndag til torsdag mellom kl. 8.00-15.30.