Avlastning

Tilbodet om avlastning gis til føresette med særleg tyngande omsorgsoppgåver.

Det gis eit tilrettelagd tilbod som skal bidra til å gi god livskvalitet til barn og unge med nedsett funksjonsevne.

Avlastning kan gis i private heimar eller i avlastningsbustad.

Tilbod kan være helgeavlastning, døgnavlastning og ferieavlastning.

Søk om avlastning