Støttekontakt

Nokre menneske treng hjelp til å koma seg ut, vera saman med andre eller delta på aktivitetar. Støttekontakten er den hjelparen som bidreg til å gje ei meiningsfull fritid, få økt tru på seg sjølv, få noko å sjå fram til og skapa gode minner. 

Vil du bli støttekontakt?

Me treng forskjellige støttekontaktar, med ulike interesser og erfaringar. 

  • du likar å jobbe med menneske
  • du er til å stole på 

Noko for deg? Ta kontakt med avdeling for tilrettelagde tenester.

Korleis søke om støttekontakt?

Du kan ta kontakt med avdelinga for tilrettelagde tenester - eller fylle ut eit søknadsskjema. Utfylt søknadsskjema sender du inn til kommunen.

Kven kan få støttekontakt?

Du kan søke om å få støttekontakt på bakgrunn av sjukdom, skade/liding eller nedsett funksjonsevne.

Aktivitetar

Me har ei treningsgruppe for barn med nedsett funksjonsevne på Fister skule, annankvar tysdag ettermiddag. Brukarane kjem saman med støttekontakten sin.

Andre aktivitetar kan vera å gå på tur, kino, kampar eller andre hobbyar som passar.

Kontaktinformasjon

Mette Ingvaldstad

  • tlf. 404 39 095
  • e-post mette.ingvaldstad@hjelmeland.kommune.no
Mette K. Bjørk Ingvaldstad
Saksbehandlar / Kontaktperson
E-post
Telefon 404 39 095