Støttekontakt

Nokre menneske treng hjelp til å koma seg ut, vera saman med andre eller delta på aktivitetar. Støttekontakten er den hjelparen som bidreg til å gje ei meiningsfull fritid, få økt tru på seg sjølv, få noko å sjå fram til og skapa gode minne.