Støttekontakt

Kva er ein støttekontakt?

Ein støttekontakt bidreg til at menneske med stort behov for hjelp, støtte og kontakt får ei trygg og meiningsfylt fritid.

Kven kan få støttekontakt?

Du kan søkje om å få støttekontakt på bakgrunn av sjukdom, skade eller liding, eller nedsett funksjonsevne.

Hjelmeland kommune har treningsgruppe for barn med nedsett funksjonsevne på Fister skule, annankvar tysdag ettermiddag. Brukarane kjem saman med støttekontakten sin.

Korleis søkje om støttekontakt?

Du kan ta kontakt med avdelinga for tilrettelagde tenester - eller fylle ut søknadsskjemaet.

Utfylt søknadsskjema sendast inn til kommunen.

Bli støttekontakt

Om du ønskjer å bli støttekontakt for ein person med nedsett funksjonsevne, så kan du kontakte avdeling for tilrettelagde tenester.